Příjem žádostí v rámci 4. kola PRV proběhne v dubnu 2017

V rámci 4. kola příjmu žádostí, který proběhne v termínu 4 – 24. dubna 2017 bude podpořeno zejména Zahájení činnosti mladých zemědělců, dále Investice do nezemědělských činností či Podpora agroturistiky. Součástí výzvy jsou i opatření na podporu hospodaření v lese.

Dotace pro začínající zemědělce umožňují například nákup techniky pro zemědělství, rekonstrukci či výstavbu zemědělských staveb včetně technologie, nebo i nákup zemědělské půdy.

Dotace do nezemědělských činností jsou určeny na podporu přidružených výrob pro zemědělské podnikatele. Je zde možno s dotační podporou například zřídit truhlářskou výrobu, kovovýrobu, nebo servis zemědělských strojů. Podpořený je samozřejmě i nákup technologického vybavení včetně manipulační techniky.

Podpora agroturistiky zahrnuje výstavbu či rekonstrukci malokapacitního ubytovacího zařízení (6 – 40 lůžek), součástí je i vybavení, podpora sportovního vyžití a dalších přidružených aktivit, lze i stravovací zařízení.

Připomínáme, že případné stavební řízení musí být vyřešené a platné před podáním žádosti o dotaci. Dále připomínáme, že termín pro předložení všech příloh je 70 dní od ukončení příjmu. Jednou z příloh je i ukončené výběrové řízení. Zejména pro realizaci výběrového řízení je dle našich zkušeností termín velmi napnutý. Spolu s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci je tedy nutno připravovat i podklady pro realizaci výběrového řízení.

Webdesign by Lewest.cz