5. Kolo PRV ukončeno

Děkujeme všem našim klientům, že využili našich služeb pro podání žádosti o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova. I díky Vám jsme mohli opět dokázat, že firma Agroteam CZ s.r.o. patří v oboru dotačního poradenství pro zemědělské podnikatele k těm nejlepším.

Oproti loňskému roku jsme zaznamenali výrazný nárůst zájmu o investiční dotace, což se projevilo v navýšení počtu zpracovaných žádostí, kterých jsme letos zpracovali více než 400. I proto bychom rádi všechny naše klienty, a samozřejmě i všechny ostatní žadatele rádi upozornili, že podáním žádosti o dotaci celý dotační proces začíná. Do dvou týdnů, tj. do půlky listopadu 2017, se žadatelé dozví, zda jsou doporučeni k administraci. Do 30. ledna 2018 je pak nutno na SZIF předložit všechny přílohy související s žádostí o dotaci.

Připomínáme, že tou stěžejní přílohou, která se promítne do způsobilých výdajů a do celého dalšího procesu administrace Vaší žádosti, je výběrové řízení, včetně smlouvy s vítězným uchazečem. Je nutné zdůraznit, že došlo k aktualizaci příručky pro zadávání výběrových řízení. Nyní je v platnosti verze č. 3. Většina změn je pouze formálního charakteru a zanáší do příručky terminologii v souladu se ZZVZ. Jsou zde však i změny významnější, které mohou žadatelům přichystat nepříjemné překvapení. Jako příklad můžeme uvést nutnost zveřejnit zadávací podmínky kompletní s neomezeným dálkovým přístupem. V minulosti přitom bylo možno objemné dokumenty (jako je například projektová dokumentace) nechat k vyzvednutí například u zadavatele.

Také již není tajemstvím, že SZIF přistupuje ke kontrole výběrových řízení mnohem důsledněji, a zejména u uzavřených výběrových řízení se často prověřují i náznaky manipulace se zakázkou. Správně a zodpovědně připravené výběrové řízení se tak stává klíčovým faktorem pro úspěšné dovedení projektu k žádosti o proplacení.

Proto apelujeme na všechny žadatele, aby situaci s výběrovým řízením nepodcenili a obrátili se na odborné osoby.

Webdesign by Lewest.cz