Monitorovací zprávy

Rádi bychom Vás informovali, že v souladu s pravidly pro PRV 2014 – 2020 je žadatel povinen ve lhůtě vázanosti podávat každoročně monitorovací zprávu. Lhůta vázanosti je 5 let od vyplacení dotace.

Monitorovací zpráva se odevzdává do 31.7.2018

Povinnost se tedy týká všech projektů, které do výše uvedeného datumu dostaly vyplacenou dotaci a jejichž projekt je ve lhůtě vázanosti.

Pokud jste tedy obdrželi dotaci v letošním či minulém roce, máte povinnost odevzdat monitorovací zprávu.

V případě nejasností kontaktujte svého poradce.

Doporučujeme mít na zřeteli údaje týkající se bodových kritérií a hodnocení efektivity projektu.

Webdesign by Lewest.cz