ZEMĚ ŽIVITELKA 2018 - poděkování

Den společnosti Agroteam na výstavě Země Živitelka

V rámci letošního 45. ročníku výstavy Země živitelka pořádala naše společnost dnes již tradiční setkání se svými klienty a partnery. Na pondělí 27. srpna byl připraven program přednášek za účasti řady odborníků. Odborný seminář zahájil jednatel společnosti Ing. Zdeněk Kučera, Ph.D. s přednáškou o společné zemědělské politice po roce 2020. Dále následovala přednáška o dotačních možnostech v letošním roce a o úskalích administrace žádostí od Ing. Bc. Slavomíra Ladislava Vacíka, vedoucího oddělení projektových opatření RO SZIF České Budějovice. S prezentací o pojištění strojních zařízení a bioplynových stanic pokračoval Ing. Jan Maloch, obchodní ředitel OK GROUP a.s. Na závěr se představil Ing. Jiří Kolomazník s přednáškou na téma bilance sklizně obilovin a řepky v ČR a EU.

Po skončení odborného programu probíhala neformální setkání zástupců naší společnosti, zemědělských podniků, dodavatelů a odborníků z řad zemědělství. V průběhu akce nás navštívilo více než 90 obchodních partnerů. Všem děkujeme za to, že s námi přišli strávit několik příjemných chvil.

Webdesign by Lewest.cz