11.10.2018

Prohlášení ke kauze neoprávněného hospodaření na zeměděls...

Společnost Agroteam CZ s.r.o. se vyjádřila, resp. popsala systém získání zemědělských dotací, které mají přímou vazbu na obhospodařovanou zemědělskou plochu.

Otázka čerpání dotací, které se k užívané zemědělské půdě vztahují, upravují pravidla pro její pos... Více informací

11.10.2018

Zemědělec roku 2017

Slavnostní vyhlášení 16. ročníku soutěže proběhlo 8. listopadu 2017 v Národním domě v Praze na Vinohradech.

Více informací
11.10.2018

Alokace pro 5. kolo navýšena

O 5. kolo PRV mají zemědělci, potravináři a lesníci enormní zájem. Ministr Jurečka proto podporu navýšil přibližně o 880 milionů korun

Více informací
11.10.2018

5. Kolo PRV ukončeno

Děkujeme všem našim klientům, že využili našich služeb pro podání žádosti o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova. I díky Vám jsme mohli opět dokázat, že firma Agroteam CZ s.r.o. patří v oboru dotačního poradenství pro zemědělské podnikatele k těm nejlep... Více informací

11.10.2018

5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V termínu od 10. října do 30. října 2017 do 13:00 hodin proběhne příjem žádostí v rámci 5. Kola Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (PRV).

Více informací
11.10.2018

Příjem žádostí v rámci 4. kola PRV proběhne v dubnu 2017

V rámci 4. kola příjmu žádostí, který proběhne v termínu 4 – 24. dubna 2017 bude podpořeno zejména Zahájení činnosti mladých zemědělců, dále Investice do nezemědělských činností či Podpora agroturistiky. Součástí ... Více informací

11.10.2018

Vhodný čas na výběrové řízení pro čekatele ze 3. kola

V souladu s aktualizací pravidel pro třetí kolo budou žádosti čekatelů administrovány v termínech čtvrtého kola. Čtvrté kolo je vyhlášeno s příjmem žádostí od 4. do 24. dubna.

Více informací
1 2 3 4 5 6

Webdesign by Lewest.cz