Vhodný čas na výběrové řízení pro čekatele ze 3. kola

V souladu s aktualizací pravidel pro třetí kolo budou žádosti čekatelů administrovány v termínech čtvrtého kola. Čtvrté kolo je vyhlášeno s příjmem žádostí od 4. do 24. dubna. Přílohy včetně výběrových řízení se pak musí odevzdat do 70ti dnů od ukončení příjmu žádostí, tj. do 3.7.2017. Pro žadatele z řad čekatelů, kteří ještě nezahájili výběrové řízení, je proto nyní nejvhodnější doba pro jeho realizaci.