Dotace ostatní

Kromě nejvíce využívaných dotačních titulů v rámci Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) či Státního fondu Životního prostředí (SFŽP) se zabýváme také ostatními programy nabízejícími dotační podporu pro vaše investice. Jedná se například o Krajské granty, Regionální operační programy, Program obnovy venkova, Operační program podnikání a inovace, ale i Národní dotace atp. Pomocí těchto programů je možno využít podporu pro mnoho podnikatelských i nepodnikatelských aktivit. Příkladem může být investice do technologického vybavení provozu zámečnické firmy, úspora energií zateplením kanceláří, rekonstrukce kapličky nebo výstavba lesní tůně.

 

Webdesign by Lewest.cz