Dotace pro obce

Dotační poradenství zejména v oblasti obecní infrastruktury, ale například i sakrálních staveb, lesních cest aj. Jedná se zejména o dotace administrované prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), Státního fondu Životního prostředí (SFŽP), ale i Regionálních operčních programů (ROP).

Dotace na techniku při zajištění sběru a svozu bioodpadů

Dotace na techniku při zajištění sběru a svozu bioodpadů

Vodohospodářská infrastruktura

Vodohospodářská infrastruktura-dotace pro obce.

Říjen 2016

Schválené žádosti 15. kola příjmu PRV

Dne 21. 8. 2012 schválil Státí zemědělský intervenční fond žádosti o dotaci pro opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Schválené žádosti 14. kola příjmu žádostí PRV

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil výsledky příjmu žádostí 14. kola Programu rozvoje venkova (PRV), které proběhlo na přelomu října a listopadu 2011.

Počátkem roku 2012 bude spuštěno 15. kolo příjmu žádostí PRV

V 15. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova rozdělí Ministerstvo zemědělství téměř 1,5 miliardy korun

14. kolo příjmu žádostí bude spuštěno v říjnu 2011

Ve 14. kole příjmu žádostí budou podpořeny investice v lesích, nezemědělské aktivyty i projekty podporující obnovu vesnic a občanskou vybavenost.

SZIF schválil žádosti o dotaci v rámci 12. kola příjmu

V rámci 12. kola příjmu žádostí v opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova bylo shcváleno 172 žádosti.

12. kolo příjmu žádostí proběhne v únoru

V rámci 12. kola příjmu žádostí v rámci PRV bude otevřeno opatření podporujcíí Ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova.