Dotace pro zemědělce

Agroteam se již dlouhodobě řadí k významným partnerům českého zemědělství. Svou pozici lídra zemědělského poradenství potvrzuje nejen objemem a úspěšností zpracovaných dotačních žádostí, ale také zájmem o komplexní poradenský doprovod. Klienti zejména oceňují pomoc při identifikaci investičního záměru a při řešení jeho koncepčního začlenění do ekonomické struktury podniku. Mezi investiční oblasti patří živočišná výroba, rostlinná výroba a investice směřující k diverzifikaci zemědělských podniků. Již nyní připravujeme naše klienty na nové požadavky programového období 2014 – 2020.

Pro uvedené i další oblasti lze dle aktuálních podmínek žádat finanční podporu, pro jejíž vyřízení poskytujeme klientům nejen kompletní poradenský servis v dotacích, ale také související podporu v provozní legislativě a ekonomickém poradenství, které s úspěšností investičního záměru klienta často úzce souvisí.

AKTUÁLNÍ VÝZVA OPŽP - Prioritní osa 3 - ODPADY

Příjem žádostí od 1. 8. 2017 - 1. 12. 2017

AKTUÁLNÍ VÝZVA OPŽP - SNÍŽENÍ EMISÍ AMONIAKU

Příjem žádostí od 15.6.2017 do 31.1.2018.

Dotace na techniku při zajištění sběru a svozu bioodpadů

Dotace na techniku

při zajištění sběru a svozu

bioodpadů

Druhé kolo PRV 2014 - 2020

Dne 13. 6. 2016 byly v souladu s pravidly zveřejněny výsledky 2. kola PRV 2014 - 2020

Ve druhém kole PRV 2014 -2020 budou podpořeni začínající zemědělci, ale i nezemědělské aktivity

21.1.2016 - V současné době probíhá příprava na druhé kolo PRV, zaměřené zejména na zahájení činnosti mladých zemědělců a podporu nezemědělských aktivit. Předpokládaný termín příjmu žádostí je 2 – 15. května 2016.

Výsledky 22. kola Programu rozvoje venkova

16.2.2015  - Výsledky 22. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova

Zpřesnění pravidel PRV 2007 - 2014 s dopadem zejména na míru a výši dotace

18.8.2014 - Zpřesnění pravidel pro opatření: Diverzifikace činností nezemědělské povahy a Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Schválení žádostí 20. kola PRV

18.7.2014 - Schválení žádostí o dotaci z PRV z 20. kola příjmu

ZMĚNY PROJEKTŮ PO PROPLACENÍ

2.6.2014 - Modernizace zemědělských podniků

Nejčastější chyby žadatelů

20.5.2014 - Zahájení činnosti mladých začínajících zemědělců

Podmínky, na které si žadatelé dávat pozor, aby nemuseli vracet dotaci, nebo nebyli sankcionováni ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Nejčastější chyby žadatelů

20.5.2014 - Modernizace zemědělských podniků

Podmínky, na které si musí žadatelé dávat pozor, aby nemuseli vracet dotaci, nebo nebyli sankcionováni ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Dotace na technologie pro snižování emisí amoniaku do ovzduší

17. dubna 2014  - 30. června 2014 - příjem žádostí o dotace na technologie snižující emise amoniaku v ovzduší.

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci

7.5.2014 - Dotatečně schválené žádosti o dotaci v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova v rámci opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, záměr c).

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci

24.4.2014 - Přehled dodatečně doporučených Žádostí o dotaci v rámci 18. kola příjmu žádosti Programu rozvoje venkova – opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy.

 

Tisková zpráva ze dne 2.4.2014

Český venkov dostane v příštích letech navíc 340 mil. eur

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci

24.3.2014 - Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 20. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova podle jednotlivých opatření.

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci

 21.3.2014 - Přehled doporučených Žádostí o dotaci v rámci 20. kola příjmu žádosti Programu rozvoje venkova - opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků.

Doporučené Žádosti o dotaci

21.3.2014 - Přehled doporučených Žádostí o dotaci v rámci 20. kola příjmu žádosti Programu rozvoje venkova - podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství, záměr d).

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci

18.3.2014 - Přehled dodatečně doporučených Žádostí o dotaci v rámci 18. kola příjmu žádosti Programu rozvoje venkova - opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků.