Dotační poradenství

V rámci dotačního poradenství se zabýváme celým procesem získávání dotace. S našimi klienty tak řešíme investici od přípravy projektu až do vyplacení dotačních prostředků, a v mnoha případech i po celou lhůtu vázanosti. Více informací k dotacím zde.

Naše služby v dotačním poradenství

Dotační audit, konzultace záměru projektu

  • Pomůžeme Vám formulovat investiční záměr a vyhledat pro Vaše investice vhodnou podporu
  • Konzultace k možnostem dotací pro Váš projekt jsou u nás ZDARMA

Žádost o dotaci

  • Zpracujeme žádost o dotaci a zajistíme kontrolu a kompletaci všech příloh žádosti
  • Naše služby v rámci zpracování žádosti jsou Vám k dispozici až do souhlasného stanoviska SZIF, který shledá žádost po formální stránce v pořádku, a to včetně doplněných příloh k žádosti

Výběrová řízení

  • Zorganizujeme výběrové řízení s vyhotovením potřebných formulářů pro vyhodnocení nabídek až do uzavření smlouvy s dodavatelem
  • Výběrová řízení zpracováváme jak dle Pravidel PRV, tak podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Žádost o proplacení výdajů

  • Zpracujeme žádost o proplacení výdajů projektu včetně kompletace všech příloh žádosti
  • Naše služby trvají až do úplného vyplacení dotace na Váš účet

Kontrola plnění dodržování podmínek dotace

  • V rámci této služby můžete využít náš poradenský servis během 5 leté lhůty, která Vás váže k plnění účelu dotovaného projektu
  • Obsahem je kontrola a doporučení pro plnění podmínek plynoucích z čerpání konkrétní dotace

 

Webdesign by Lewest.cz