Poradenství

Pro zemědělské podniky nabízíme široký okruh poradenských služeb. Specializujeme se na komplexní poradenství, a proto se vedle dotačního poradenství věnujeme také poradenství ekonomickému a provoznímu. Naše praxe ukazuje, že případná potřeba investice podpořené dotací by měla vyplynout z předchozí ekonomické a provozní analýzy podniku. V rámci našeho portfolia se pak zabýváme i poradenským servisem souvisejícím s prodejem či nákupem zemědělského podniku.

Ekonomické poradenství

Naše služby jsou cílené na pomoc klientům v oblasti zemědělského podnikání, a to nejen na čerpání dotací, ale zároveň na ekonomické poradenství. Pouze ekonomicky zdravý podnik je schopen účelně investovat do svého dalšího vývoje.

Dotační poradenství

V rámci dotačního poradenství se zabýváme celým procesem získávání dotace. S našimi klienty tak řešíme investici od přípravy projektu až do vyplacení dotačních prostředků, a v mnoha případech i po celou lhůtu vázanosti. 

Provozní poradenství

Ve spolupráci s akreditovanými poradci provádíme provozní poradenství, a to jak na úrovni kontroly dodržování legislativních požadavků, tak na úrovni optimalizace výrobních postupů. Vyhněte se zbytečným sankcím za nedodržování platné legislativy.

Poradenství při prodeji a nákupu podniku

Nabízíme poradenství při nákupu či prodeji podniku. Hlavním cílem je kromě zprostředkování kontaktu mezi stranami zajištění podrobné analýzy podniku vyúsťující v jeho ocenění.