Provozní poradenství

 

Od 1. 1. 2009  v České republice je vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací "podmíněno" plněním standardů udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu, dodržováním povinných požadavků v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a minimálních požadavků v rámci agroenvironmentálních opatření. Kontrolu dodržování právních předpisů při zemědělském hospodaření ve zmíněných oblastech je zajišťována právě systémem Cross Compliance.

V případě, že žadatel o dotace tyto podmínky nedodrží,vystavuje se riziku snížení výše dotace nebo, v nejkrajnějším případě, neposkytnutí výplat vybraných využívaných dotací. Plnění standardů a požadavků je ověřováno kontrolou plnění tzv. kontrolovaných požadavků. Jejich formu a metodu kontroly si každá země EU stanovuje sama, dle národních specifik.

Ve spolupráci s akreditovanými poradci provádíme provozní poradenství, a to jak na úrovni kontroly dodržování legislativních požadavků, tak na úrovni optimalizace výrobních postupů. Vyhněte se zbytečným sankcím za nedodržování platné legislativy.

  • Aktualizace Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe (nově dle zákona o ovzduší Provozní řád)
  • Ekologická újma
  • Havarijní plány
  • Hospodaření s nitráty
  • Evidence hnojení
  • Evidence přípravků na ochranu rostlin
  • Plány hnojení
  • Zpracování auditu plnění legislativních požadavků v podniku tak, aby bylo minimalizováno riziko snížení dotací a sankcí
 

Webdesign by Lewest.cz