Reference

Našim klientům pomáháme nejen s žádostmi o dotace, ale také s následnou administrativou, kterou realizace úspěšného projektu vyžaduje. Podpořené projekty našich klientů doprovodíme až do úspěšného proplacení dotace.

Klient Foto Rok realizace Projekt Investice v Kč
Agro-Hochstaffl s.r.o. 2014 Přístavba hnojiště a jímky v Mysletíně. 4 870 000
H - Agrana s.r.o. 2013 Rekonstrukce lesních cest v lesním komplexu Libnič - Mojč. 1 450 000
Zemědělské družstvo Hradečno 2013 Výstavba ubytovacího zařízení s technickým a provozním zázemím. 12 662 903
Obchodní družstvo Soběšice 2012 Modernizace ubytovacího zařízení s kapacitou 60 lůžek 10 940 000
Dnešická zemědělská a.s. 2011 Výstavba stáje s dojírnou a kejdové jímky 25 050 000
Zemědělské družstvo Pluhův Žďár 2011 Výstavba skladovacích kapacit na obiloviny a olejniny s posklizňovou úpravou
Farma Opatov, s.r.o. 2011 Výstavba bioplynové stanice o výkonu 1MW a silážního žlabu 92 532 000
ZP Hospříz, a.s. 2011 Novostavba bioplynové stanice o výkonu 600 kW 58 770 000
BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s. 2011 Rekonstrukce haly č. 10 pro chov nosnic 6 494 000
AGRO-OVIS spol. s r.o. 2011 Rekonstrukce původního nevyužívaného hospodářského stavení na penzion. 10 000 000
Rybářství Telč, a.s. 2011 Obnova soustavy rybníčků pro chov kaprovitých ryb v sádkách Lipnice 3 222 000
Meclovská zemědělská a.s. 2010 Rekonstrukce dvou stájí, přístavba dojírny, rekonstrukce silážní jámy a novostavba skladovací jímky. 22 800 000
Rybářství Telč, a.s. 2009 Pořízení speciálního nákladního vozidla s vybavením pro přepravu živých ryb 2 875 000