Dotace pro zemědělce

Agroteam se již dlouhodobě řadí k významným partnerům českého zemědělství. Svou pozici lídra zemědělského poradenství potvrzuje nejen objemem a úspěšností zpracovaných dotačních žádostí, ale také zájmem o komplexní poradenský doprovod. Klienti zejména oceňují pomoc při identifikaci investičního záměru a při řešení jeho koncepčního začlenění do ekonomické struktury podniku. Mezi investiční oblasti patří živočišná výroba, rostlinná výroba a investice směřující k diverzifikaci zemědělských podniků.

Našim klientům poskytujeme nejen kompletní poradenský servis v dotacích, ale také související podporu v provozní legislativě a ekonomickém poradenství, které s úspěšností investičního záměru klienta často úzce souvisí.

Více

Dotace pro obce

Obce v největší míře investují za pomoci dotací do rozvoje infrastruktury. Pro obce jakožto rozpočtové organizace jsou hlavně větší investice bez využití dotací velmi špatně realizovatelné. Menší obce (do 2000 obyvatel) využily dotace zejména z Programu rozvoje venkova, který podporuje např. výstavbu čistíren odpadních vod, kanalizací či obecních komunikací, rekonstrukcí obecních úřadů, v menší míře pak rekonstrukci lesních cest.

Větší obce pak využívají prostředků z Regionálního operačního programu (ROP), podporujícího komplexně investice do rozvoje daného regionu. Zajímavou možností jsou i dotace ze Státního fondu životního prostředí, podporující například snižování emisí nebo energetické náročnosti budov.

Více

Dotace pro podnikatele

Také klienti z řad nezemědělských podnikatelů mohou využít pro své investice některé z nabízených dotačních titulů. V rámci Programu rozvoje venkova je podporován rozvoj či zakládání malých podniků zaměřených zejména na výrobní aktivity (výrobce nábytku, tesař apod.), částečně i na služby.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) zpracovatelský průmysl se zaměřením na využití stávajících objektů. Dále je podporováno snižování energetické náročnosti výrobních či skladových budov formou zateplení. Řešena je i podpora profesního vzdělávání např. formou výstavby a vybavení školicích center.

Více

Semináře

20
Únor 2018
- Konference pro zemědělské podnikatele

Přijměte pozvání k návštěvě námi pořádaných odborných seminářů určených pro zemědělské podnikatele, které budou zaměřeny na poznatky v chovu…

14
Září 2017
- Konference pro zemědělské podnikatele

Přijměte pozvání k návštěvě námi pořádaných odborných seminářů určených pro zemědělské podnikatele, které budou zaměřeny na poznatky v chovu…

29
Srpen 2017
- "DEN SPOLEČNOSTI AGROTEAM" SEMINÁŘ NA ZEMĚ ŽIVITELCE

I v letošním roce naše společnost pořádala seminář na agrosalonu Země živitelka.  Rádi bychom touto cestou poděkovali svých obchodním partnerům za účast. 

Reference

Našim klientům pomáháme nejen s žádostmi o dotace, ale také s následnou administrativou, kterou realizace úspěšného projektu vyžaduje. Podpořené projekty našich klientů doprovodíme až do úspěšného proplacení dotace.

Více o referencích