O nás

Vznik společnosti

Agroteam CZ je poradenská firma s působností na celém území České republiky. Naše služby jsou zaměřeny především na poskytování dotačního poradenství a dále na ekonomické a provozní poradenství pro zemědělské podniky. V oblasti dotací z evropských i národních fondů spolupracujeme také s obcemi a s podnikateli např. v lesnictví či rybářství.

 

Každoročně naše společnost obhajuje lídra trhu v objemu podaných žádostí o dotaci, a to v různých dotačních programech a opatřeních. Největší objem jak zpracovaných žádostí o dotaci, tak i pro klienty získaných dotačních prostředků tvoří žádosti v Programu rozvoje venkova v opatření Modernizace zemědělských podniků. Dotační poradenství rozvíjíme také v oblastech týkajících se zpracovatelského průmyslu a podpory podnikání.

 

V březnu roku 2015 se naše firma zařadila mezi členy uskupení OK HOLDING.

 

 

Naše služby

Klientům poskytujeme služby jak v dílčím rozsahu, dle jejich potřeb, tak také kompletní poradenský servis dlouhodobého charakteru.

 

Výhodou naší společnosti je široká nabídka služeb právě pro zemědělské podniky, kdy jednotlivé činnosti na sebe navazují. Takový poradenský servis může zahrnovat posouzení vhodnosti investic ve srovnání s požadavky plynoucími z výsledků vypracované analýzy hospodaření daného podniku. Analýza hospodaření podniku poskytuje informace pro budoucí rozhodnutí nejen o investicích, ale také o dalším rozvoji podniku. Dalším krokem může být zpracování vhodně zaměřené dotace s cílem podpořit silné stránky podniku.

 

Po realizaci investic je nezbytné nastalé technologické změny zapracovat do příslušných dokumentů, které legislativa po zemědělském podniku vyžaduje. Naši specialisté tak mohou dále využít svou znalost celého projektu a zajistit doplnění veškeré nezbytné evidence.

Michal Weber

obchodní ředitel