Služby

Klientům poskytujeme služby jak v dílčím rozsahu, dle jejich potřeb, tak také kompletní poradenský servis dlouhodobého charakteru.

 

Výhodou naší společnosti je široká nabídka služeb právě pro zemědělské podniky, kdy jednotlivé činnosti na sebe navazují. Takový poradenský servis může zahrnovat posouzení vhodnosti investic ve srovnání s požadavky plynoucími z výsledků vypracované analýzy hospodaření daného podniku. Analýza hospodaření podniku poskytuje informace pro budoucí rozhodnutí nejen o investicích, ale také o dalším rozvoji podniku. Dalším krokem může být zpracování vhodně zaměřené dotace s cílem podpořit silné stránky podniku.

 

Po realizaci investic je nezbytné nastalé technologické změny zapracovat do příslušných dokumentů, které legislativa po zemědělském podniku vyžaduje. Naši specialisté tak mohou dále využít svou znalost celého projektu a zajistit doplnění veškeré nezbytné evidence.