ZEMĚDĚLEC ROKU 2017

Zemědělec roku je soutěží o nejlepšího zemědělského hospodáře v České republice a nejlepšího zemědělského hospodáři v kraji.

Státní podpora vodní energie a bioplynu

Evropská komise koncem srpna schválila státní podporu vodní energii a bioplynu. V říjnu 2015 ČR ohlásila záměr podpořit bioplynové stanice s výkonem do 0,5 MW. Tato zařízení budou vyrábět teplo spalováním bioplynu, který bude z nejméně 70 % pocházet z vedlejších živočišných produktů, statkových hnojiv a biologicky rozložitelného odpadu. Na toto opatření je určeno celkem 522 milionů Kč. 

Seminář společnosti Agroteam

Dne 29. srpna proběhl na výstavě Země Živitelka 2016 Den společnosti Agroteam.

Dotace v oblasti odpadového hospodářství

Státní fond životního prostředí od 1. 9. 2016 přijímá žádosti o dotaci, kde bude možné žádat na širokou škálu záměrů v oblasti odpadového hospodářství. Minimální výše způsobilých výdajů je 500.000 Kč bez DPH.

Blíží se podzimní kolo Programu rozvoje venkova

V říjnu bude otevřeno již třetí kolo Programu rozvoje venkova pro roky 2014 – 2020. V pravidlech je nutno počítat s několika významnými změnami.

Druhé kolo PRV 2014 - 2020

Dne 13. 6. 2016 byly v souladu s pravidly zveřejněny výsledky 2. kola PRV 2014 - 2020

Úprava dotačních podmínek pro welfare hospodářských zvířat

S účinností od 1. března dochází v důsledku novely nařízení vlády č. 74/2015 Sb. k úpravě dotačních podmínek týkajících se dobrých životních podmínek hospodářských zvířat (nařízení vlády č. 62/2016 Sb.). 

Novela nařízení vlády pro přímé platby

Od 1. března 2016 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 61/2016 Sb., které novelizuje nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům.

Dotace na pořízení technologií snižující emise pachových látek ze stacionárních zdrojů

Možnost dotace na pořízení technologií, které zajistí výrazné snížení emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů

Ve druhém kole PRV 2014 -2020 budou podpořeni začínající zemědělci, ale i nezemědělské aktivity

21.1.2016 - V současné době probíhá příprava na druhé kolo PRV, zaměřené zejména na zahájení činnosti mladých zemědělců a podporu nezemědělských aktivit. Předpokládaný termín příjmu žádostí je 2 – 15. května 2016.

Společnost Agroteam CZ s.r.o. slaví úspěchy také v Operačním programu životní prostředí!

Společnost Agroteam CZ s.r.o. slaví  úspěchy také v Operačním programu životní prostředí!  

Den společnosti Agroteam CZ

Letošní „Den společnosti Agroteam“ se může pochlubit nebývale vysokou účastí.

Nabídka práce - ASISTENTKA

Společnost zaměřená na dotační a zemědělské poradenství nabízí volné místo na pozici: ASISTENTKA

Příjem žádostí 1. kola PRV bude spuštěn koncem září!

Na podzim v termínu 29. 9. 2015 – 12. 10. 2015 bude otevřen příjem žádostí 1. kola PRV nového programového období.

Vrcholí přípravy na první kolo příjmu v rámci PRV v novém programovém období

V dohledné době mají být zveřejněna pravidla pro příjem žádostí v rámci prvního kola nového PRV. V rámci tohoto kola má být rozděleno cca 5,4 mld. Kč.

Zemědělci mohou letos podávat Jednotné žádosti o dotace do 29. května

30.4.2015 - Evropská komise prodloužila termín přijímání Jednotných žádostí o dotace pro letošní rok. Zemědělci je tak mohou podávat do pátku 29. května 2015. Na přímé platby tak půjde 23,2 miliardy korun a přibližně 8,5 miliardy korun bude rozděleno na plošná opatření v rámci Programu rozvoje venkova.

Zemědělec roku 2014

Zemědělec roku je soutěží o nejlepšího zemědělského hospodáře v České republice a nejlepšího zemědělského hospodáře v kraji

Zpřesnění pravidel PRV 2007 - 2014 s dopadem zejména na míru a výši dotace

18.8.2014 - Zpřesnění pravidel pro opatření: Diverzifikace činností nezemědělské povahy a Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Harmonogram Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

23.7.2014 - Současný stav přípravy nového Programu rozvoje venkova

Schválení žádostí 20. kola PRV

18.7.2014 - Schválení žádostí o dotaci z PRV z 20. kola příjmu

Novela nitrátové směrnice

1.7.2014 - novela Nařízení vlády k nitrátové směrnici s účinností od 1.7.2014

Příjem žádostí – 18. kolo

6. 3. - 19. 3. 2013 - Příjem žádostí na opatření I.1.1., III.1.1.,podopatření I.1.3.2.

Archiv

Den Zemědělce 2015

Společnost Agroteam CZ s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na celostátní výstavu a předvádění zemědělské techniky Den Zemědělce 2015, která se koná v Kameni u Pelhřimova dne 16. - 17. 9. 2015.

Prodloužen program z OPPI: ROZVOJ

Výzva III – IV: prodloužení v rámci programu ROZVOJ.

Den společnosti Agroteam

termín: 1.9.2014