Poradenství Advigreen

Systém řízení je zaveden z důvodu zajištění schopnosti trvale poskytovat poradenskou službu, která splňuje požadavky klienta a požadavky systémových dokumentů, a je schopna poskytnout komplexní řešení této služby.

 

Určuje hranice a aplikovatelnost systému řízení v návaznosti na poskytované poradenské služby.

Kontakty na poradce v systému poradenství Advigreen společnosti Agroteam CZ s.r.o.

 

 

Ing. Zdeněk Kučera Ph.D (052/2003)

Ekonomické poradenství v zemědělství, Legislativní a dotační poradenství 
v zemědělství, Rybářství, Myslivost

tel: 387 002 883

mobil: 602 552 899

email: kucera@agroteam.cz

 

 

Ing. Václav Včelák (079/2007)

Rostlinná výroba v zemědělství, Legislativní a dotační poradenství v zemědělství

tel: 387 002 883

mobil: 602 370 730

email: vcelak@agroteam.cz

 

 

Ing. Michal Weber

Ekonomické poradenství v zemědělství, Legislativní a dotační poradenství 
v zemědělství

tel: 387 002 889

mobil: 702 062 070

email: weber@agroteam.cz

 

 

Ing. Eva Marková

Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova, Legislativní a dotační poradenství v zemědělství

tel: 387 410 390

mobil: 727 925 786

email: markova@agroteam.cz

 

 

Ing. Dana Kučerová

Rostlinná výroba v zemědělství, Legislativní a dotační poradenství v zemědělství

tel: 387 002 884

mobil: 734 641 350

email: kucerova@agroteam.cz

 

 

Ing. David Bartuněk

Legislativní a dotační poradenství 
v zemědělství, Živočišná výroba

mobil: 731 648 771

email: bartunek@agroteam.cz

 

 

Ing. Pavel Bochýnek

Legislativní a dotační poradenství 
v zemědělství

tel: 518 322 115

mobil: 728 180 862

email: bochynek@agroteam.cz

 

 

Ing. Jaroslava Špalková

Legislativní a dotační poradenství 
v zemědělství, Ochrana přírody a krajiny 
a rozvoj venkova

mobil: 724 371 084

email: jspalkova@okholding.cz

 

 

Ing. Martina Zlatohlávková

Legislativní a dotační poradenství 
v zemědělství, Živočišná výroba

tel: 387 002 880

mobil: 602 365 438

email: zlatohlavkova@agroteam.cz

 

 

Iva Táchová

Koordinátor

tel: 387 002 886

mobil: 606 753 731

email: tachova@agroteam.cz

 

 

Ke stažení