1. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023– 2027

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 22. 8. 2023 8:00 hodin do 12. 9. 2023 18:00 hodin.


Dne 1. 6. 2023 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 1. kolo příjmu žádostí. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 1. kolo příjmu žádostí pro intervence:

Obecné podmínky pro poskytování dotace platné pro 1. kolo příjmu žádostí

33.73 - Investice do zemědělských podniků

34.73 - Investice do zpracování zemědělských produktů

51.77 - Inovace při zpracování zemědělských produktů

53.77 - Podpora operačních skupin a projektů EIP

49.75 - Zahájení činnosti mladého zemědělce

1. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023– 2027