15. kolo PRV

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.


Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 4.10.2022 8:00 hodin do 25.10.2022 do 18:00 hodin prostřednictvím portálu farmáře. Nejvíce prostředků je v této výzvě vyčleněno na techniku a technologie pro lesní hospodářství a dále obnovu lesních porostů po kalamitách.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.