Dodatečně doporučené žádosti PRV

Dne 15.3.2023 SZIF zveřejnil seznam dodatečně doporučených žádostí. V rámci těchto žádostí je nyní nutno doložit do 6. června 2023 do 18:00 hodin povinné a nepovinné přílohy. Jedná se například o výběrové řízení, stavební povolení a podobně. Upozorňujeme také, že je žadatel/příjemce dotace povinen v případě podpisu Dohody po 30. 6. 2023 zajistit realizaci projektu a předložení Žádosti o platbu nejpozději do 30. 6. 2025 v souladu s aktualizovanými Obecnými podmínkami Pravidel ze dne 7. 3. 2023.


Seznamy žádostí: 

15. kolo PRV, operace 8.6.2. – technické vybavení dřevozpracujících provozoven ZDE

15. kolo PRV, operace 6.4.1. – investice do nezemědělských činností, záměr c)  ZDE

13. kolo PRV, operace 6.4.1. – investice do nezemědělských činností, záměr a)  ZDE

13. kolo PRV, operace 4.3.2. – lesnická infrastruktura  ZDE

12. kolo PRV, operace 4.2.1. – zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměr a) ZDE