Doporučené žádosti 15. kola

Dne 15.11.2022 SZIF zveřejnil na svých stránkách seznamy doporučených žádostí z 15. kola PRV.


Seznamy doporučených žadatelů naleznete v sekci Zpravodajství  na úvodní stránce SZIF. 

Upozorňujeme žadatele v investičních opatřeních, jako je například „Technika a technologie pro lesní hospodářství“ seznam zde  nebo „Technologické vybavení dřevozpracujících provozoven seznam zde, že je nezbytné do 21.2.2023 předložit prostřednictvím portálu farmáře na SZIF příslušné přílohy.

Jednou z příloh je výběrové řízení nebo cenový marketing na předmět projektu. Administraci výběrových řízení je nezbytné provést s dostatečným časovým předstihem, neboť se mnohdy jedná o časově náročnou záležitost, a do termínu odevzdání příloh, tedy do 21.2.2023, musí být na SZIF odevzdána i  podepsaná smlouva s vítězem výběrového řízení či cenového marketingu.

Také upozorňujeme, že u investic, které vyžadují stavební povolení či jiné řízení stavebního úřadu, se do výše uvedeného termínu musí na SZIF odevzdat stavební řízení s nabytím právní moci, či účinnosti, a to včetně kopie dokumentace, která musí být potvrzená stavebním úřadem.

Neváhejte se obrátit na naše poradce