Informace pro žadatele 10. kola příjmu žádostí PRV

Informace pro žadatele 10. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 – nerealizace projektů ze strany žadatelů/příjemců dotace a stažení žádostí o dotaci.


Na základě informací ze strany nevládních organizací a z komunikací pracovníků Regionálních odborů SZIF s žadateli, ti kteří mají v 10. kole PRV administrovanou nebo již schválenou Žádost o dotaci a již nyní vědí, že z jakýchkoliv důvodů nebudou projekt realizovat, aby prostřednictvím Portálu farmáře podali Oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele. Stažení žádostí o dotaci ze strany žadatelů uvolní finanční prostředky, které budou moci být dále efektivně využity v rámci Programu rozvoje venkova.
Postup ZDE