Informace pro žadatele ve 20. výzvě OP Rybářství

Informace pro žadatele, kteří budou podávat Žádost o podporu ve 20. výzvě příjmu OP Rybářství 2014 - 2020