MIMOŘÁDNÁ DOTACE pro chovatele dojnic, pěstitele ovoce, zeleniny a chmelu

Od 16.10.2023 bude probíhat příjem žádostí o tzv. mimořádné podpory. Termín příjmu bude končit 31. 10. 2023.Tato podpora se bude týkat sektoru chovu dojnic, ovoce, zeleniny a chmelu.


Podmínka pro podání žádosti je, že žadatel v roce 2022 žádal a dostal vyplaceno (VCS ovoce, VCS zelenina, VCS chmel či VCS dojnice) a letos si požádal (CIS ovoce, CIS zelenina, CIS chmel či CIS dojnice).

 Další podmínky dle sektorů:

- u dojnic je podmínka, že k 31.3.2023 musí mít žadatel v IZR min. 2 dojnice (ale to je i podmínka pro podání jednotné žádosti),

- u ovoce muselo být v roce 2022 i v roce 2023 stejně vysoká pracnost, tzn. v obou letech buď vysoká pracnost nebo v obou letech velmi vysoká pracnost,

- u zeleniny nehraje roli zda v roce 2022 měl jen vysokou pracnost a v roce 2023 už velmi vysokou pracnost, nebo opačně v roce 2022 velmi vysokou pracnost a v roce 2023 jen vysokou pracnost

- nedokládá se o jaký druh zeleniny se jedná

 

 S administrací žádosti jsme schopni Vám pomoct resp. žádost podat za Vás. Pro zpracování potřebujeme jen data z portálu farmáře, a proto Vás administrativa nijak dál nezatíží.

 

V případě zájmu kontaktujte Vašeho poradce z Agroteamu, abychom o podporu společně požádali včas.