MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 2022

MIMOŘÁDNÁ PODPORA NA PŘIZPŮSOBENÍ PRO PRODUCENTY V ZEMĚDĚLSKÝCH ODVĚTVÍCH V ROCE 2022


Mimořádná podpora na přizpůsobení je poskytována producentům v různých zemědělských odvětvích s cílem zejména zamezit prohloubení narušení trhů v důsledku zvýšených vstupních nákladů a omezení obchodu. Legislativně tato podpora vychází z Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/467 ze dne 23. března 2022. Celkový rozpočet na toto opatření se skládá z finančních prostředků EU a z rozpočtu ČR. Předpokládá se, že celkově bude poskytnuto 831 764 tis. Kč. Mimořádná podpora bude poskytována na následující opatření: na chov prasnic na chov kuřat chovaných na maso na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka pro pěstitele jablek pro pěstitele konzumních brambor Výši sazby SZIF zveřejní do 15. 8. 2022 Podpory na jednotlivá opatření musí být proplaceny nejpozději do 30. 9. 2022.