Nové výzvy z OP Rybářství budou spuštěny v červnu

V nových výzvách roku 2023 v rámci Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitách Shromažďování údajů a Propagační kampaně.


Celé znění tiskové zprávy naleznete ZDE