OP Rybářství - doporučené žádosti ze 6. výzvy

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. ze 6. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020