Plánované podpory PGRLF

1. Investiční úvěry Zemědělec 2. Podpora nákupu půdy - podpora části úroků z úvěru 3. Podpora nákupu půdy - snížení jistiny


Rádi bychom Vás informovali o blížícím se spuštění programů PGRLF.


1. Investiční úvěry Zemědělec -14. kolo programu bude spuštěno ve středu 16. března 2022 v 9:00 hodin.


je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 12 měsících neuzavřely smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu.


Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí úvěru snížena, je 400.000 Kč, ale nesmí tím být překročeno 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. V případě začínajících podnikatelů podpora na snížení jistiny úvěru činí až 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru.
https://www.pgrlf.cz/2022/02/24/pgrlf-otevre-14-kolo-programu-investicni-uvery-zemedelec/


2. Podpora nákupu půdy -podpora části úroků z úvěru – program bude spuštěn na jaře
určen malým a středně velkým podnikům. V rámci programu dojde k navýšení maximální podpory na až 20 000 EUR
https://www.pgrlf.cz/2022/02/04/pgrlf-spusti-program-podpora-nakupu-pudy/


3. Podpora nákupu půdy - snížení jistiny z komerčních úvěrů – plánováno program otevřít v průběhu roku
https://www.pgrlf.cz/2022/02/04/pgrlf-spusti-program-podpora-nakupu-pudy/