POZVÁNKA NA SEMINÁŘE VE SPOLUPRÁCI SE SZIF

„Nové dotační možnosti pro zemědělské podnikatele, Strategický plán Společné zemědělské politiky 2023–2027“


https://www.agroteam.cz/media/aktuality/nahledy/snimek-obrazovky-2022-10-21-075926.jpg