Program rozvoje venkova - příjem žádostí - 13. kolo

Dne 21.9. 2021 se spustil portál farmáře pro 13. kolo příjmu žádostí Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 13. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách.


Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 5. 10. 2021 8:00 hodin do 26. 10. 2021 18:00 hodin.


Ve 13. kole se rozdělí celkem více než 1,2 mld. Kč, které budou směřovat zejména na podporu odstraňování škod po kalamitách, tj. na obnovu lesních porostů a investice do lesnické infrastruktury, a projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců. Nedílnou součástí 13. kola je podpora rozšiřování znalostí.
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:
 

operace                                                                                           alokace (Kč)
1.1.1 Vzdělávací akce                                                                       40 000 000
1.2.1 Informační akce                                                                       15 000 000
4.3.2 Lesnická infrastruktura                                                         460 000 000
6.4.1 Investice do nezemědělských činností                                360 000 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách                                400 000 000