SZIF zpřístupnil monitorovací zprávy 2023

Na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 umístěny monitorovací listy za rok 2023 k vyplnění. Monitorovací zprávu za rok 2023 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31.07.2024.


Monitorovací zpráva je umístěna na Portálu farmáře v záložce: Nová podáníŽádosti PRV – projektová opatřeníDalší přílohy k žádostemMonitorovací zpráva. Zde je rovněž umístěna instruktáž k jejich vyplnění, ve které je také uvedena informace jaké projekty mají povinnost monitorovací zprávu odevzdávat a jakým způsobem se monitorovací zpráva odesílá.

Zprávy se odevzdávají každý rok za každý projekt, který je ještě ve lhůtě vázanosti, tj. 5 let od vyplacení dotace.