SZIF zveřejnil výsledky 1. kola PRV

Dne 25.9.2023 SZIF zveřejnil výsledky příjmu žádostí Strategického plánu Rozvoje venkova. Seznamy doporučených žádostí naleznete níže.


Intervence 33.73. a) – živočišná výroba do 2 mil pro zemědělce do 150 ha ZDE

intervence 33.73. b) – rostlinná výroba do 2 mil pro zemědělce do 150 ha ZDE

Intervence 33.73. c) – investice do chovu skotu ZDE

Intervence 33.73. d) – investice do chovu prasat ZDE

Intervence 33.73. e) – investice do chovu drůbeže ZDE

intervence 33.73. f) – investice do ostatní živočišné výroby ZDE

Intervence 33.73. g) – intervence do rostlinné výroby ZDE

Intervence 33.73. h) – investice do vinné révy ZDE

Intervence 33.73. i) – investice do welfare drůbeže ZDE

 

Intervence 34.73. a) – investice do zpracování zemědělských produktů – zemědělci MSP ZDE

Intervence 34.73. b) – investice do zpracování zemědělských produktů – zpracovatelské podniky MSP ZDE

Intervence 34.73. c) – investice do zpracování zemědělských produktů – velké podniky ZDE

 

Intervence 49.75. a) – začínající zemědělci muži ZDE

Intervence 49.75. b) – začínající zemědělci ženy ZDE