Upozornění pro vinohradníky a vinaře

Připomínáme povinnost všem vinohradníkům a vinařům podat do 15.1.2023 prohlášení o sklizni a produkci dle zákona č. 321/2004 Sb.


Upozornění na povinnost podat prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci na ÚKZÚZ pro vinohradníky a vinaře.

Tuto povinnost musí plnit každý pěstitel, který prodává moštové hrozny a na obchodníka, který s moštovými hrozny obchoduje nebo na výrobce vín. Prohlášení se podává i v případě nulové výroby nebo sklizně.

Prohlášení se podává pomocí Portálu farmáře a aplikace Registr vinic, dále je možné jej zaslat emailem, datovou schránkou, poštou nebo zanést osobně na Registr vinic do Oblekovic.

Na tuto povinnost, prosím, nezapomínejte. Včasné podání kontroluje SZIF při žádostech o dotaci ve vinohradnictví a vinařství.