Úspěšnost 1.kola Rozvoje venkova

Dne 25.9. 2023 zveřejnil SZIF výsledky 1. kola Strategického plánu Rozvoje venkova. Celkem bylo podáno více než 5 tis žádostí s požadavkem převyšujícím 13 mld. Kč.


Agroteam v tomto kole poskytl své služby při zpracování více než 1000 žádostí, čímž opět potvrdil svou vrcholnou pozici na poli dotačního poradenství. Jedná se o hodnotu, která představuje téměř 20% podíl všech podaných žádostí. Celková úspěšnost v rámci tohoto dotačního kola činila 58%. Agroteam dlouhodobě vykazuje vyšší průměrnou úspěšnost, zejména v záměrech s vyšším požadavkem než je alokace. Kupříkladu v oblasti skotu, kde bylo v rámci celé republiky úspěšných pouze 32% projektů, byla úspěšnost projektů podaných  s Agroteamem více než 66 %.

Doporučené žadatele zároveň upozorňujeme, že nyní je v tuto chvíli nezbytné nachystat se k doložení příloh do 16. ledna 2024. Jedná se zejména o dokumentace ke stavebnímu řízení a dokumentace k výběru dodavatele tam, kde to pravidla určují. Včasná a kvalitní příprava výběrových řízení je nezbytná pro hladký průběh následné administrace. Zejména u finančně náročnějších projektů a projektů obsahujících stavební výdaje je proto důležité tyto kroky podniknout co nejdříve.