VÝZVA SZIF PRO PŘÍJEMCE DOTACE

Výzva k doložení monitorovací zprávy - zkontrolujte si ve schránce na Portálu farmáře


Na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 umístěny monitorovací zprávy, které nebyly dosud doloženy. Monitorovací zprávy jsou k dispozici na Portálu farmáře v záložce : Nová podání → Žádosti PRV – projektová opatření → Další přílohy k žádostem → Monitorovací zpráva. Zde je rovněž umístěna instruktáž k jejich vyplnění.


Na základě podmínek Pravidel, kdy Monitorovací zpráva je povinnou přílohou po proplacení projektu, Vás tímto žádáme o zaslání tohoto dokumentu prostřednictvím Portálu Farmáře SZIF do 15 kalendářních dní od doručení této zprávy do Portálu farmáře.